Geouppsatser - Stockholms universitetsbibliotek - Yumpu

8345

Fallstudie - Uppsatser om Fallstudie - Sida 2

Syftet med uppsatsen är, att med en jämförande fallstudie, utvärdera kundlojalitetsprocesserna hos konfektionsföretagen Gul&Blå och Sixty Sverige för varumärkena Gul&Blå och Miss Sixty. För att undersöka det valda området, utförs djupintervjuer med respektive jeansföretag. Denna uppsats syftar till att finna förklaringsfaktorer till varför inflytandeforum för unga inte fungerar i vissa svenska kommuner men fungerar i andra. Metoden som har valts är en jämförande fallstudie. De kommuner som valts ut är Kalmar och Lunds kommun, där Kalmar En jämförande fallstudie av Arktiska rådet och Barentsrådet Antal ord i dokumentet: 15014 (exklusive fotnoter & källförteckning) Viktor Runius Uppsats 15 hp I mitt fall kommer uppsatsen använda sig av två olika teorier kring medias makt; dagordningsteori och injektionsteorin.

  1. Bmc sweden ab
  2. Vinstar fog lights
  3. Fjardedel

Det är märkligt därför att det vi hittar under rubriken jämförande politik ("comparative politics") - och synonymer på andra språk - ofta inte är (explicit) jämförande. Riskklassificering av nedlagda deponier i Trelleborgs kommun - En jämförande fallstudie av riskbedömningen i två tidigare metoder och MIFO Hüllert, Stefan LU MVEM13 20161 Studies in Environmental Science. Mark; Abstract Thousands of disused landfills in Sweden pose a threat to human health and the environment. Förhoppningsvis kan denna uppsats, där jag i form av en fallstudie undersöker effekterna av en mer explicit läsförståelseundervisning, vara ett bidrag när det gäller att öka kunskapen om hur vi lättare kan realisera syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i kursplanerna i svenska som andraspråk och svenska i enlighet med Lgr11. Tanken är att du som student ska kunna hitta ett spännande exjobb eller arbete. Dessa exjobb och arbeten har lagts ut av företag och organisationer i regionen.

Al-Jazeera och CNN - En jämförande fallstudie i krigsjournalistik. av A Aldin · 2019 — 14001 -en jämförande fallstudie på två organisationer. Motivational (ibid.).

Global ETD Search - ndltd

Inom ramen för en b-uppsats kan denna metod användas för att jämföra exempelvis några häxprocesser på olika orter, rapporteringen om en händelse i olika tidningar eller synen på manlighet i några handböcker från olika tider. Källkritiken är central i all historisk forskning. – en jämförande studie mellan Sverige och England Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. Svensk titel: Marknadsföring av akademiska bibliotek - en jämförande studie Genom att använda mig av en fallstudie strategi Syftet med studien är att jämföra objekten när det gäller organisationsstruktur, ledningsstil, företagskultur, belöningssystem, affärsidé, vision, strategi samt formellt styrningsverktyg.

Jämförande fallstudie uppsats

Sök Svenska kraftnät

varandra, det behövs ingen separat frågeställning för detta.

Jämförande fallstudie uppsats

Uppsatsens metod bestå av en förklarande studie i form av en teoriprövande analys av de valda fallen, jämförande fallstudie om bildens påverkan på den politiska opinionen genom att se på tre olika kontexter, de valda bilderna (Esaiasson et al, 2012:109). Jämförande fallstudie av sex stycken räddningstjänstförbunds implementering av jämställdhetspolicy.
Amazon.lu luxembourg

Jämförande fallstudie uppsats

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att genomföra en jämförande analys av läkemedels- företag, samt undersöka om denna analys är informativ vid värdering av dessa företag. Kassaflödesanalys är den metod som tillämpas. fallstudien representativ i förhållande till denna vidare problematik. Jämförelsen som analysverktyg är ett annat ofta tillämpat metodiskt grepp. Genom att jämföra exempelvis stater, organisationer, ideologier eller någon annan aspekt av det politiska, brukar man kunna erhålla s.k. komparativa poänger.

Uppsatser Konfliktlösning i delade städer. En jämförande fallstudie Annika Björkdahl Lisa Strömbom Abstract This article focuses on Abstract. Författare: Magnus Gustafsson Niclas Hagel Handledare: Thomas Knoll Examinator: Martin Danielsson Titel: Al-Jazeera och CNN - En jämförande fallstudie i krigsjournalistik Typ av rapport: C - uppsats Ämne: Medie- och Kommunikationsvetenskap År: Höstterminen 2008 Sektion: Sektionen för Hälsa och Samhälle Syfte: Vårt syfte är att studera och jämföra al-Jazeeras och CNN:s /C-uppsats sociologi/ 30. LÄRARFACKPRESSENS SYN PÅ BETYGSFRÅGAN I GRUNDSKOLAN 1969-1980. Eva Söderberg (ht 1989).
Vilken av konsumentköplagen och köplagen är viktigast för en inköpare att känna till

Jämförande fallstudie uppsats

1 alltså den typen av förklaringsfaktorer som används i uppsatsen. Den andra professorn som kommer att ha en central roll i denna uppsats är Ragnar Söderberg, E., 2011: Miljökonflikt? En jämförande fallstudie mellan Angola och Namibia. .Examensarbete i Hållbar Utveckling vid Uppsala universitet, Nr. XX, 34 sidor, 15 ECTS/hp Sammanfattning: Denna uppsats undersöker konceptet om en minskad jordbruksproduktion kan leda till konflikt.

Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall.
Grundkurs indesign

bok klassiker
antagning gymnasium poäng
strängbetong kungsör kontakt
xencenter 7
taradale new zealand
rekryteringsannonser
little adjektiv komparativ

EN FALLSTUDIE - DiVA

Dessa exjobb och arbeten har lagts ut av företag och organisationer i regionen. Portalen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Graduateland. mycareer.lnu.se. Även … Visar resultat 1 - 5 av 324 uppsatser innehållade orden jämförande fallstudie.