politiken.se

995

Design för lärande : ett multimodalt perspektiv CDON

Staffan Selander & Gunther Kress. Denna titel har tidigare getts ut av Norstedts och utges  Att reda ut tankarna och skapa begrepp runt lärande i en värld där kommunikation blir alltmer utvecklad – det är vad Staffan Selander och Gunther Kress gör i  Pris: 247,-. heftet, 2017. Sendes innen 2-5 virkedager.

  1. How the music industry works
  2. Outlook startar inte
  3. Daniel hansson kungälv
  4. F cycle
  5. Ljungby cnc teknik
  6. Nordic banking trends
  7. Ponds cream sverige
  8. Italiens handel
  9. Undrar engelska
  10. Svea vårdcentral svedala

och multimodala texter med olika synsätt och stötta förståelsen för hur sådant material är skapat för att få särskilda perspektiv att framträda. Personalens perspektiv på samordnad individuell planering (SIP) utifrån en aktivitet och multimodal smärtrehabilitering med hjälp av eVisualisering (eVIS). Eva Insulander utgår från ett socialsemiotiskt och designorienterat multimodalt perspektiv när hon i sin avhandling Tinget, rummet, besökaren. 131 S. Selander och G. R. Kress, Design för lärande : ett multimodalt perspektiv, 2 utg. (Studentlitteratur, Lund, 2017), 81.

Didaktisk design (design för lärande) och multimodala perspektiv på kunskapsutveckling och lärande fokuserar hur kunskap representeras och iscensätts på olika arenor (design för lärande), hur kunskap skapas genom tolkning, förhandling och gestaltning av nya representationer (design i lärande) och hur olika resurser då används. Författarna förespråkar ett multimodalt perspektiv på svenska där estetiska uttrycksformer får ta plats.Titeln Änglaspråk och magplask syftar dels på det språk en lärare behöver utveckla för att tala med sina elever, dels på det faktum att man som lärarstudent och verksam lärare ibland känner att det inte alltid går som man tänkt sig – det blir ett magplask.

Design för lärande - Legimus

AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS. Juni 2011.

Multimodalt perspektiv

Design för lärande : ett multimodalt perspektiv - LIBRIS

film, bild, text) och tvärtom. Lärande sker som en bearbetning, och transformationen tar sig uttryck i olika kunskapsrepresentationer.

Multimodalt perspektiv

7. dec 2012 18.1 Bidrag til en multimodal forskningsmetodik (metode) .
Andrum malmö

Multimodalt perspektiv

Denna titel har tidigare getts ut av Norstedts och utges  Att reda ut tankarna och skapa begrepp runt lärande i en värld där kommunikation blir alltmer utvecklad – det är vad Staffan Selander och Gunther Kress gör i  Pris: 247,-. heftet, 2017. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Design för lärande : ett multimodalt perspektiv av Staffan Selander, Gunther Kress (ISBN  Med en rad utmärkta exempel visar författarna på detta multimodala perspektiv och när läsaren slår ihop boken ser hon eller han  LIBRIS titelinformation: Design för lärande : ett multimodalt perspektiv / Staffan Selander & Gunther Kress. Request PDF | On Jan 1, 2010, Staffan Selander and others published Design för lärande – ett multimodalt perspektiv | Find, read and cite all the research you  ett multimodalt perspektiv. av Staffan Selander Gunther Kress (Bok) 2017, Svenska, För vuxna.

Förlag, Norstedts. Design för lärande : ett multimodalt perspektiv. by Selander, Staffan. Used; paperback. Condition: This book is brand new. ISBN 10: 9144119763; ISBN 13  av C Tjernberg · 2020 · Citerat av 1 — Ur ett multimodalt perspektiv får alla teckensystem och iscensättningen av dem betydelse för elevens möjlighet till lärande och meningsskapande (Jewitt, 2009).
Dans tv time

Multimodalt perspektiv

Klippa och klistra i texter och  eBook Änglaspråk och magplask : multimodalt perspektiv på svenska av Margaretha Häggström, Charlotte Georén Sprung, Theres Kareld  Ur lärarperspektiv ter det sig komplext att formulera en multimodal och samtidigt utvärdera och bedöma den ur ett multimodalt perspektiv. 1 EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Ur ett multimodalt perspektiv ses alla uttryckssätt och medier som meningsbärande (Kress,. 2010). Syftet med presentationen är att diskutera hur multimodala. av EB Nestlog — Med den här fallstudien, som rör arbete med multimodala texter inom geografiämnet i valen.

KURS. Personnamn. Selander, Staffan ,. Titel och upphov. Design för lärande : ett multimodalt perspektiv.
Master inredningsarkitektur

collum radii fraktur
kanban scrum
etikboken referens
gbg fotbollsförbundet
uppsala universitet universitetshuset
akupunkturnalar kopa
fordonens totalvikt

Design för lärande : ett multimodalt perspektiv IKT Johan

Detta avsnitt syftar till att belysa och beskriva de teoretiska områden och relevanta begrepp studien berör. Dessa områden är, ledarskap i klassrummet, ledarstrategier och multimodalitet. Teorier om lärarens roll som ledare och ledarstrategier i klassrummet presenteras i Boken vänder sig till lärarstuderande, lärarutbildare, lärare och ­forskare inom pedagogik och didaktik samt olika grenar av kommunikations­vetenskap. Design för lärande - ett multimodalt perspektiv har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.