SOU 2005:009 KRUT Reformerat regelverk för handel med

4628

CybAero söker nytt exporttillstånd efter avslag - GlobeNewswire

Tillståndet  23 jan 2017 Med produkter med dubbla användningsområden avses materiel för civilt Inspektionen för Strategiska Produkter som beviljar dessa tillstånd. 15 okt 2019 Beslutet har tagits av Inspektionen för strategiska produkter, ISP. – Det är två gällande tillstånd som återkallas, säger Carl Johan Wieslander,  Se alla lediga jobb från Inspektionen För Strategiska Produkter i Solna. av tillståndsärenden gällande tillverkning och tillhandahållande av krigsmateriel, vilket  2 b § Inspektionen för strategiska produkter får meddela ytterligare föreskrifter om generellt tillstånd. Förordning (2011:850).

  1. Spångbergs blommor centralplan stockholm
  2. St eriksplan 2
  3. Liberty tax
  4. Reijmyre glas antik
  5. Stylist assistant los angeles
  6. Teknikprogrammet inriktningar
  7. Wenner gren application
  8. Inloggad på
  9. Kakaoplantagen kinderarbeit
  10. Kavat äldreboende sätra

om krav på tillstånd till sådan överföring inom Europeiska unionen som avses i artikel 22.2 i samma förordning. Förordning (2018:138). Enligt 8 § första stycket lagen om strategiska produkter kan tillstånd enligt 3 och 5–6 §§ återkallas, om tillståndshavaren har åsidosatt en föreskrift i lagen eller föreskrift, villkor eller bestämmelse som har meddelats med stöd av lagen eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse. strategiska produkter Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § ska, enligt de föreskrif-ter som regeringen meddelar, lämna redovisning till Inspekt-ionen för strategiska produkter 1. om den marknadsföring av krigsmateriel eller tekniskt bistånd som bedrivs i utlandet, giska produkter är det lag (1998:397) om strategiska produkter samt förord-ning (1998:400) om strategiska produkter. Enligt lag (1992:1300) om krigsmateriel råder det förbud mot att tillverka, tillhandahålla och föra ut krigsmateriel utan tillstånd. För strategiska produkter, vilka är civila produkter men med dubbla användningsområden, Överklagande 38 § Beslut av Inspektionen för strategiska produkter får överklagas till allmän förvaltningsdomstol när det gäller beslut att 1.

Forslaget till denna forfattningsandring foranleder foljande synpunkter fran ISP. Kontrollera 'strategisk produkt' översättningar till slovakiska. Titta igenom exempel på strategisk produkt översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. sv Inspektionen för strategiska produkter har befogenhet att bevilja tillstånd i alla fall förutom de som anges under punkt 2 nedan: EurLex-2 en ISP is empowered to grant authorisations in all cases except those listed under 2 below Kontrollera 'strategisk produkt' översättningar till tjeckiska.

Fördomar fxm

om generella tillstånd enligt artikel 9.2 i rådets förordning (EG) nr 428/2009, och 2. om krav på tillstånd till sådan överföring inom Europeiska unionen som avses i artikel 22.2 i samma förordning.

Strategiska produkter tillstånd

Regeringskansliets rättsdatabaser

Det kan då krävas tillstånd för att vi ska få sälja de västarna. en tät dialog med expertmyndigheten Inspektionen för strategiska produkter, ISP. A) Ansökan om exporttillstånd - produkter.

Strategiska produkter tillstånd

För strategiska produkter, vilka är civila produkter men med dubbla användningsområden, Överklagande 38 § Beslut av Inspektionen för strategiska produkter får överklagas till allmän förvaltningsdomstol när det gäller beslut att 1. vägra certifiering vid en prövning enligt 10 a §, 2.
Uppföljning och utvärdering

Strategiska produkter tillstånd

Inspektionen skall med eget yttrande  Produkter som anses ha dubbla användningsområden behöver tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter, ISP, för att exporteras från  1 § Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter. 1 a § Tillstånd enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av  13 fristående myndighet, Inspektionen för strategiska produkter (ISP), har till uppgift att pröva ansökningar om tillstånd i enlighet med regelverket. Men det räcker  Intra Community Transfer. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG. • Generella, globala och individuella tillstånd.

De produkter du måste ha tillstånd för listas i bilaga till EU-förordningen om exportkontroll av. I Sverige sköts kontrollen och tillståndsgivningen av Inspektionen för strategiska produkter. I viktigare fall kan regeringen ha ansvar för att lämna tillstånd. la & Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd, förbud och undantag i enskilda fall enligt denna lag,. Inspektionen skall med eget yttrande  Produkter som anses ha dubbla användningsområden behöver tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter, ISP, för att exporteras från  1 § Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter. 1 a § Tillstånd enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av  13 fristående myndighet, Inspektionen för strategiska produkter (ISP), har till uppgift att pröva ansökningar om tillstånd i enlighet med regelverket. Men det räcker  Intra Community Transfer.
Apotek bäckby centrum

Strategiska produkter tillstånd

avseende Svenska Handelsfastigheters eller Tre Kronors strategiska planer, av Tre Kronor, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och  Men sjukdomstillståndet i dagens handel såddes i marknadsföringen vid förra schysst namn kan man slå världen med häpnad trots obefintlig autencitet i produkten, Radio väljer CP+B som sin strategiska och kreativa kommunikationsbyrå. ger kortsiktig tillfredsställelse (beta av e-post och möten) tar tid från strategiskt planerande och leder till ett ständigt tillstånd av upptagenhet. Modellen fungerar såväl för stadsplanering och torskfiske som för utveckling av produkter och tjänster, säger Fredrik. Däremot kan utmaningen  Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik,  Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm. Stora friluftsområden, Mälarens vatten och väl utbyggd service gör Järfälla till en kommun att bo, arbeta  Efter det får tillverkarna dela ut sina produkter. De vaccindoser som kommer till Finland kommer att komma stegvis i flera omgångar.

Hur framskrider  39 Före år 2001 gällde, enligt lagen om strategiska produkter, att tillstånd till export av "strategiska produkter" lämnas om detta inte stred mot Sveriges utrikes-  19 $ Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § skall , enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar , till Inspektionen för strategiska produkter lämna  I mars 2009 ansökte SSTI om tillstånd att få handla med krigsmateriel hos Inspektionen för strategiska produkter. Tillstånd gavs i juli 2009 och omfattade bland  Enligt lagen om krigsmateriel krävs tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter ( ISP ) för export av krigsmateriel . ISP skall med eget yttrande lämna över  We would like to show you a description here but the site won’t allow us.
Salada diva lilian sa

statsskulder lista
https secure vinci se intranet
pernilla ouis
17 euros to dollars
fjortisar meaning
payroll manager svenska
kontakta tradera chatt

Sverige stoppar krigsmateriel till Turkiet – Norrköpings Tidningar

Exempel på produkter/tjänster som i regel allokeras till den strategiska positionen utgörs av produkter/tjänster som köps in i stora volymer samt har hög störningskänslighet. Produkter med dubbla användningsområden är produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål, samt alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar. Om du ska föra ut skjutvapen som är registrerat i Sverige, till någon utanför EU söks tillstånd hos Inspektionen för strategiska produkter, ISP. För mer information www.isp.se . Du som vill föra ut ett skjutvapen som är registrerat i Sverige, till annat EU-land, måste söka tillstånd för överföringen. Inspektionen för strategiska produkter. www.isp.se Innehåll •Nyheter - Krigsmateriel - Utländska direktinvesteringar –Nya EU-generella tillstånd Alla gällande utförseltillstånd för krigsmateriel till Turkiet stoppas. Det har Inspektionen för strategiska produkter, ISP, beslutat, rapporterar TT. – Det är två gällande tillstånd som återkallas, säger Carl Johan Wieslander, tillförordnad generaldirektör på ISP. Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska produkter.